Halil brahim Bereketindeki Hikmet
Halil brahim Bereketindeki Hikmet

Kardelerden Halil evli ve çocuklu, brahim ise bekârdr. ki karde de geçimlerini sahibi olduklar ortak tarladan salamaydlar. Çkan mahsulü ikiye pay ederek, geçinir giderler. Yine bir hasat zaman, buday harmanlarlar ve eit bir ekilde ikiye ayrrlar. Bundan sonra sra budaylar ambarlara tamaya gelir. Halil bu srada i bölümü yaparak,

Ben gidip çuvallar getireyim. Sen buday bekle.” der.

Bunun üzerine brahim de “Peki Aabeyciim.” der.
Halil çuvallar getirmeye gittiinde brahim düüncelere dalar. Kendi kendine “Aabeyim evli ve çocuklu. Bir sürü boaz O’nun eline bakar. O’nun evine benden daha çok buday lazm.” der. Ardndan da kürei kapt gibi kendi payndan O’nun payna ek yapar. Ksa bir süre sonra Halil çkagelir ve der ki:

- Haydi brahim...! Önce sen doldur çuvallar da ta ambara.
- Peki abi...!
brahim, kendi ynndan bir çuval doldurup düer yola. brahim yola koyulunca bu sefer de Halil dalar düüncelere; “Çok ükür, ben evliyim, kurulu bir düzenim de var. Ama kardeim bekâr. O
daha çalp, para biriktirecek. Ev kurup evlenecek. Daha uzun bir yolu var.” der ve bu düüncelerle kendi payndan O’nun payna birkaç kürek ekler.

Velhasl birbirlerinden habersiz biri gittiinde, öbürü, kendi payndan atar onunkine. Bu, böyle
sürüp gider...Nihayet akam olur. Karanlk basar. Görürler ki, bitmiyor budaylar. Hatta azalmyor bile.... Hak Teala Onlar’n bu halini çok beenir. Budaylarna bir bereket verir, bir bereket verir ki ...Günlerce tar iki karde bitiremezler. aarlar bu ie...Aksine çoalr budaylar. Dolar taar ambarlar.
Bugün "Bereket" denilince, bu kardeler akla gelir.
Bu bereketin ad : Halil brahim bereketidir...

ALLAH HEPNZE HALL BRAHM BEREKET VERSN!

Bolluk Bereket'in makalesini siz de AddThis eklentimiz ile paylan:
 

Yorum Ekleyin