renim Arac Olarak Bolluk
renim Arac Olarak Bolluk


Yaammzn amaçlarndan bazlar da yokluu, ktl ve snrll amaktr. Yoksulluk ve ktlk dorudan asl korkularmzdan kaynaklanr. Biz kendi bolluumuzun, zenginliimizin kaynayz. Yoksunluk ve ktlk ile ilgili inançlarmz ortaya çkararak, yaamnzn, parasal özgürlük de dahil olmak üzere, her alannda bolluk yaratmaya balayabilirsiniz. Bunun için çou zaman buna sadece inanmamz yeterlidir.

Varln ve yokluun mutlak birlik bilincine varldnda, zaten tüm bu korkular ortadan kalkacaktr. Korkularn ortadan kalkmasndan sonra da, bolluk ve bereket ak gerçekleecektir.

Hereyin birlii bilinciyle bolluk ve bereket dolu günler diliyorum.

Bolluk Bereket'in makalesini siz de AddThis eklentimiz ile paylan:
 

Yorum Ekleyin